Haberler

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.01.2020

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’si 01/01/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

Tebliğe ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150421-2.htm