Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi-Kutlu Marka Patent-Müşavirlik Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Komple Yeni, Entegrasyon, Modernizasyon, Tevsi veya Ürün Çeşitlendirme yatırımı yapmak isteyen; Vergi Dairesi’ne kayıtlı; Gerçek Kişiler, Adi Ortaklıklar, Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, Birlikler, İş Ortaklıkları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar ile Yurtdışındaki Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri Yatırım Teşvik Belgesi alabilirler.

Yatırım teşvikleri sadece imalat yapan firmalara değil, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet üretimi yapan firmalara da verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin Sağlayacağı Teşvik İmkanları Nelerdir?

Yapılacak Yatırımın Yeri ve Konusuna Göre Değişmek Aşağıdaki Teşvik Unsurlarından Yararlanılabilir.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (ithal Makine ve Techizat Alımında)

 • Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası (İthal veya Yerli Makine ve Techizat Alımında)

 • Vergi İndirimi (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi)

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Faiz Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği

 • Sigorta Primi Desteği

 • Bina İnşaat Harç İstisnası

  Yatırım Teşvik Belgesi için Asgari Yatırım Tutarları Nedir?

  Bir yatırıma Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için asgari sabit yatırım tutarının ASGARİ; I. ve II. bölgelerde 1.000.000.-TL , III. IV. V. ve VI. bölgelerde ise 500.000.-TL tutarında olması gerekmektedir.

  Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000.-TL olması gerekir.

  Düzenlenecek olan belge 3 +1,5= 4,5 Yıl olup, bu süre sonunda bu harcama tutarının gerçekleşmesi zorunludur.

  Yatırım Teşvik Bölgeleri

  Yatırım Teşvik Belgesi-Kutlu Marka Patent-Müşavirlik

  Firmamız;

 • Yatırım Teşvik Belgesi başvuru dosyasının hazırlanarak Yatırım Teşvik Belgesi’nin çıkartılması

 • Yatırım Teşvik Belgesi’nin takibi, Yatırım sürecinde olabilecek Teşvik Belgesinin Revizesi (Süre Uzatımı, Makine ve Techizat ilaveleri, Devir vb.) ile kapatılmasına kadar tüm uygulamaya dönük Müşavirlik Hizmetlerinin yürütülmesi

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde evrak takibini yapmaktadır.

  DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ YATIRIMLA İLGİLİ OLARAK;

  YATIRIMIN KONUSU, YERİ, CİNSİ ve YAKLAŞIK TOPLAM YATIRIM TUTARI HAKKINDA OFİSİMİZE Mail veya Fax ile DETAYLI BİLGİ VERİLDİĞİNDE, SÖZKONUSU YATIRIMIN YARARLANABİLECEĞİ TEŞVİKLER, YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İLE MALİYETİ EN KISA ZAMANDA TARAFINIZA BİLDİRİLECEKTİR.