Uluslararası Tescil

Uluslararası Tescil-Kutlu Marka Patent-Müşavirlik Uluslararası Marka Tescil İşlemleri

Tescil ülkesellik ilkesi gereği marka, tescil edildiği ülkede geçerlidir. Tescil ettirilmek istenilen ülkelere başvuru çeşitli yollar ile yapılabilir.

Bireysel Başvuru

Marka tescil işlemleri tescil istenen ülkenin Tescil Patent Ofislerine yapılır. Bireysel başvuru olarak adlandırdığımız bu başvurunun vekil aracılığı ile yapılması zorunludur. Panerai Replica

Madrid Protokolü

Madrid Protokolü ile tek bir başvuru ve tek bir dil kullanarak birden fazla ülkede marka tescili mümkündür. Madrid protokolüne göre uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle marka'nın Türkiye'de tescili veya tescil başvurusun yapılmış olması gerekmektedir. Protokol çerçevesinde ayrı ayrı incelediklerinden başvurunun bir ülkede reddedilmesi diğer ülkeleri etkilememektedir.

Madrid protokolü çerçevesinde yapılan başvurularda standart ücretler ödendiğinden; ülkelere yapılacak her başvuru için ayrı ayrı ücret ödeme vekil tayin etme, tercüme ücretleri gibi külfetleri ortadan kaldıran ekonomik ve pratik bir tescil yöntemidir.

Uluslararası Patent Tescil İşlemleri

Türkiye'de tescil edilmiş patentler sadece Türkiye'de geçerlidir. Patent sahibi, buluşunu Türkiye'nin dışında hangi ülkelerde koruma altına almak istiyorsa o ülkelerde patent başvurusu yapmak zorundadır.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde başvuru sahibi tek bir başvuru ile PCT' ye üye 139 ülkenin tamamında veya bir kısmında patent başvurusu yapabilir. Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) kapsamında sözleşmeye üye 34 ülkede tek tescil prosedürü ile szaman ve düşük maliyetli koruma sağlayan patent tescili yaptırmak mümkündür.

Uluslararası Tasarım Tescil İşlemleri

Tasarımlarınızı Türkiye'de tescil ettirmek sizi yurtdışında da koruma altına almamaktadır. Tasarımlarınız yurtdışında da güvence altına almak, başkalarının ürününüzü taklit etmesini önlemek için tek yol yurtdışı tasarım tescilidir.

Tasarımlarınızı yurtdışında tescillemek için başvurabileceğiniz iki yol bulunmaktadır.

Avrupa Topluluğu Tasarımı

Topluluk başvurusu için bir tek başvuru ve ücret ile bütün üye ülkelere birden başvuru yapmak mümkündür. Tek bir başvuru ile 27 Avrupa ülkesinde birden tescil alabilirsiniz.

Bireysel Tasarım Başvurusu

Bireysel başvurular için ise tek tek ilgili ülkenin Patent Ofisine müracaat edilmesi gerekmektedir.