Marka Tescili

Marka Tescili-Kutlu Marka Patent-Müşavirlik Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Marka, işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırt etme fonksiyonuna sahip her türlü sözcük, şekil, harf veya sayıdan oluşan işaretlere verilen addır. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması terimdir. Markalar da patentler gibi Türk Patent ve Mark Kurumu tarafından tescil edilir.

Marka Tescil Süreci

Ön araştırma sonucu olumlu olan marka için tescili için başvuruda bulunduğumuzda, marka başvurusu 5-6 ay süre ile Türk Patent ve Mark Kurumu Bilgi İşlem bölümünde incelenir. Bu süre içinde herhangi bir red cevabı alınmazsa Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Markanın Resmi Marka Bülteni’ndeki ilan süresi 2 aydır. Bu sürenin sonunda yazı gönderilerek eksik evrakların tamamlanması istenir. Toplam belge alım süresi ortalama 8-10 aydır. İtiraz veya red ile bu süreler daha da uzayabilmektedir.

Marka Yenileme

Koruma süresi sona eren markanın (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl) belli bir ücret karşılığı marka sahibi veya vekilin talebi üzerine sonraki 10 yıllık süre için yenilenmesi işlemidir.

Tescil Sonrası İşlemler

  • Devir

  • Lisans

  • Adres Değişikliği

  • Ünvan Değişikliği

  • Veraset ve İntikal